Elérhetőségek

Csörnyeföld Község Önkormányzata

Cím: 8873 Csörnyeföld,
Fő út 8.
Telefon:
+36/93/379-252
E-mail:
onkormanyzat@csornyefold.hu


Helyi építési szabályzat módosítása

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Csörnyeföld Község Önkormányzata

 Helyi Építési Szabályaztának módosításáról

 

Tisztelt Lakosság!

 

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 56/2019.(V.31.) képviselő-testületi határozatában döntött Csörnyeföld Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: HÉSZ) módosításáról. A helyi építési szabályok módosítására annak érdekében van szükség, hogy a településünkön minél több építési beruházás, fejlesztés megvalósuljon és ezzel együtt a helyi vállalkozások versenyképessége javuljon.

 

Csörnyeföld Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2007.(XI.12.) önkormányzati rendeletének jelenleg hatályos 9.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a Gip jellel ellátott ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el, az OTÉK 20.§-nak figyelembevételével. Elhelyezésük meglévő vagy kialakítandó egyedi telken, szabadon álló beépítési móddal történhet. Az övezetben kialakítható telkeinek minimális mérete 1000m2. A területeken elhelyezett létesítmények parkolási igényeit saját területen belül kell biztosítani.

 

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II.5.) önkormányzati rendeletével módosította a Helyi Építési Szabályzatot az alábbiak szerint:

 

Változó rendelkezések:

Módosítás előtt

Módosítás után

9. § (5)

0305. hrsz. alatti ipari területen történő építési engedélyezési eljárás során látványtervek készítése kötelező.

Hatályát veszti az előírás.

Kialakítható legnagyobb telekméret 9. § (3)

1000 m²

Változatlan, 1000 m²

A területen megengedett építési használat határértékei:

 (9. § (6) bekezdés)

megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség:

0,4

Hatályát veszti az előírás.

Megengedett legnagyobb beépítettség

40%

változatlan, 40%

megengedett legnagyobb építménymagasság:

7, 5 m

7, 5 m, kivéve technológiai építmények: Technológiai jellegű építmények: terményszárító, terménytároló, síkpados terménytároló, terménytisztító, siló tartály, magszállító rendszer, porleválasztó, tranzittartály.

 

A módosítás 2021. február 20. napján lép hatályba.

 

A hatályos rendelet szövege a www.njt.hu/önkormányzati rendeletek oldalon elérhető.

 

Csörnyeföld, 2021. február 4.

                                                                                                         

Hóbor-Sztrahia Krisztina

         polgármester

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Csörnyeföld Község Önkormányzata - Magyar